Wednesday, February 12, 2014

Theme Change!

Right, so I changed my theme. I did like my old theme quite a bit, however it got really busy and distracting so I decided to go for what I like which is very basic. I quite like it how I have it set up right now, but I may change around a few colors, etc, if I feel like it. I hope it's easier for you guys to read now too!

2 comments:

  1. "Zmena témy!" môže vniesť nový dych do akéhokoľvek prostredia, transformovať atmosféru a zapojiť účastníkov do nového zážitku. Či už ide o party, udalosť alebo pracovné prostredie, zmena témy môže rozpáliť kreativitu, inšpirovať interakciu a vytvoriť nezabudnuteľné okamihy pre všetkých zúčastnených. Prijmite vzrušenie zmeny a sledujte, ako jednoduchý posun v téme prináša úplne novú dynamiku do vášho prostredia Kurz Strihania Psov!

    ReplyDelete